ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАЦІОНАР ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ “Ветеринарний центр Звірополіс”

Розташований у Варшаві за адресою: вул. Sejmu Czteroletniego , 2/172.

1. Прийом до лікарні ветеринарної клініки «Ветеринарний центр Звірополіс» (Лікарня) залежить від підписання власником тварини згоди на стаціонарне лікування в Лікарні, форма якої додається до Положення, прийняття очікуваної вартості лікування, сплати збору за перший день перебування тварини в Лікарні та прийняття цього Положення.

2. Власником госпіталізованої тварини буде вважатися особа, на ім’я якої тварина зареєстрована в електронній системі Ветеринарної клініки “Звірополіс” (Клініка). 

3. З метою надання власнику тварини інформації щодо госпіталізованої тварини, лікар або співробітники Клініки зв’язуються з власником тварини по телефону не рідше одного разу на добу. Спроба зв’язатися з власником тварини може бути здійснена в наступні часові проміжки: 10.00-20.00. 

4. Дотримання вищезазначених правил контакту дозволить Клініці приділити достатньо часу власнику тварини під час розмови та надати всю необхідну інформацію. 

5. Власник тварини або особа, письмово уповноважена приймати рішення від імені власника, буде проінформована про стан госпіталізованої тварини.

6. Всю інформацію про вартість стаціонарного лікування тварини в Клініці можна отримати на рецепції Клініки (на місці або по телефону) або у лікуючого ветеринарного лікаря. В рамках контакту, зазначеного в пункті 3 вище, Лікарня зобов’язується на вимогу власника тварини надати йому інформацію про поточний стан рахунку. 

7. У разі раптового погіршення стану здоров’я тварини або виникнення обставин для виконання раніше непередбачених діагностичних і клінічних процедур, які спричинять витрати, що перевищують раніше заплановані суми, співробітники Клініки в найкоротші терміни зв’язуються з власником тварини з метою інформування його про ситуацію, що склалася, і отримання згоди на їх виконання. Якщо зв’язок з власником тварини неможливий, рішення приймає ветеринарний лікар, виходячи з міркувань добробуту тварини.

8. План лікування та годування визначає лікуючий лікар. Госпіталізована тварина знаходиться під цілодобовим наглядом чергового лікаря та допоміжного персоналу Клініки. 

9. Клініка не несе відповідальності за речі, залишені твариною в стаціонарі (повідці, ковдри, іграшки тощо).

10. Госпіталізованих собак вигулюють мінімум 2 рази на день, якщо немає інших вказівок лікуючого або чергового лікаря. 

11. Госпіталізовані коти мають доступ до індивідуальних лотків. 

12. Тварини, які є особливо агресивними, незговірливими або переносниками інфекційних захворювань, не приймаються до Лікарні. Крім того, у випадку з собаками – не приймаються собаки без актуального щеплення від сказу. 

13. Вартість госпіталізації оплачується на постійній основі, не рідше, ніж кожні 2 дні перебування тварини в Клініці. 

14. Номер банківського рахунку Клініки: 

Номер рахунку: 33109025900000000152831730
Реквізити для переказу: ТОВ “Звірополіс
вул. Бонарка 19/5
30-415 Краків
NIP: 679-325-6989

15.  У разі несплати витрат за перебування тварини в Стаціонарі на постійній основі, відповідно до Регламенту, тварина буде виписана зі Стаціонару. 

16. У разі залишення тварини без догляду з власника тварини стягується повна вартість перебування та лікування тварини у Стаціонарі.

17. У разі смерті тварини в Лікарні зобов’язаний прийняти рішення щодо трупа (збір, колективна кремація, індивідуальна кремація) до 24 годин. Після 24 годин труп передається на колективну кремацію за рахунок власника. У разі смерті тварини речі, що залишилися після неї, можна збирати до 24 годин, потім вони утилізуються.

18. У вартість госпіталізації не входять медикаменти та матеріали, що видаються клієнту додому.

19. Рішення про припинення госпіталізації приймає лікуючий лікар. 

20. Госпіталізовані тварини можуть бути виписані лікуючим або черговим лікарем до закінчення обумовленого терміну, тільки після детального обговорення всіх рекомендацій і призначення повторного візиту лікаря.

21. пропозиції та зауваження щодо якості або способу надання ветеринарних послуг лікарями та підлеглим допоміжним персоналом Клініки слід надсилати на електронну адресу info@zviropolis.pl.

22. Спори вирішуються на підставі цього Регламенту та чинного законодавства.

23. Клініка залишає за собою право вносити зміни до Регламенту з поважних причин, у тому числі

(a) зміна нормативно-правових актів або винесення остаточних і дійсних адміністративних рішень, або рішень загальних судів, що вимагають внесення змін, які стосуються Клініки, або зміна тлумачення таких законів в результаті судових рішень, рішень, рекомендацій або рекомендацій органів влади або органів, компетентних у даній сфері,

б) технічні або організаційні зміни в послугах, що надаються в Клініці, та їх обсязі,

в) аналіз скарг, що стосуються змісту Регламенту,

d) організаційні та адміністративні зміни в управлінні Клінікою або Лікарнею, 

e) зміни в прейскуранті цін на послуги та продукти, що пропонуються в рамках діяльності Лікарні 

(f) зміни в клінічних, лікувальних і терапевтичних підходах, що випливають з результатів клінічних досліджень і новітніх наукових розробок.

24. Усі питання, не врегульовані цими Правилами, регулюються нормативними документами Клініки, які надаються власнику тварини для ознайомлення та прийняття. Ці Правила, зокрема, містять всю інформацію щодо обробки персональних даних власників тварин, відповідно до статті 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (OJ EU. L. of 2016 № 119, с. 1, з наступними змінами).

Цим я заявляю, що ознайомився з вищезазначеними Правилами та Положенням, а також Правилами та Положенням Клініки, розумію їх положення та зобов’язуюсь їх дотримуватись.