УМОВИ НАДАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПОСЛУГ від Ветеринарної клініки Звірополіс – Ветеринарний центр

§ 1 [ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ].

Ці Правила визначають принципи користування ветеринарними послугами, що надаються Ветеринарною клінікою “Звірополіс – Ветеринарний центр”, яку веде ТОВ “Звірополіс” з місцезнаходженням у Кракові (30-415) за адресою: ul. Бонарка 19/5, NIP: 679-325-69-89. 

§ 2 [ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ].

Визначення та терміни, що використовуються в Регламенті, мають таке значення:

 1. Клініка – заклад лікування тварин зі статусом ветеринарної клініки (у розумінні статті 4(1)(4) Закону, що займається профілактикою, діагностикою, лікуванням та реабілітацією домашніх тварин, а також організацією стажування, практики, навчання лікарів, студентів та ветеринарних техніків, що працює під назвою Ветеринарна клініка “Звірополіс – Ветеринарний центр”, за адресою: 02-972 Варшава, вул. Сейму Чотирилітнього, 2/172;
 2. Регламент – цей Регламент, що встановлює правила організації та функціонування Клініки та надання Ветеринарних послуг Клінікою, разом з усіма наступними змінами та доповненнями, відповідно до частин 1 та 2 статті 15 Закону. Правила, викладені в Регламенті, застосовуються як в рамках Візитів (стаціонарних), так і, відповідно, у випадку домашніх візитів, як описано в Регламенті;
 3. Приймальня – пункт обслуговування власників домашніх тварин, які користуються ветеринарними послугами клініки;
 4. Каталог лікарських засобів та процедур – додається як Додаток 1 до Регламенту і доступний для ознайомлення на рецепції;
 5. Утримувач тварини – фізична, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, яка володіє твариною, в тому числі тимчасово, в розумінні Закону від 11 березня 2004 р. “Про охорону здоров’я тварин та боротьбу з інфекційними хворобами тварин”, тобто Dz. U. від 2020 р., поз. 1421 з наступними змінами;
 6. Ветеринарний лікар – фізична особа, яка має звання ветеринарного лікаря і право займатися своєю професією на території Республіки Польща та надає ветеринарні послуги в приміщенні медичного закладу в рамках діяльності цього закладу, відповідно до Закону від 21 грудня 1990 р. про професію ветеринарного лікаря та ветеринарні палати, тобто Dz. U. від 2023 р., ст. 154;
 7. Ветеринарна послуга – діяльність, спрямована на збереження, порятунок або поліпшення здоров’я тварин у розумінні Закону, зокрема дослідження стану здоров’я тварин та видача довідок про стан здоров’я тварин, діагностика та лікування хвороб тварин, проведення хірургічних операцій, надання порад та консультацій, догляд за тваринами, реалізація ветеринарних препаратів, проведення інших діагностичних досліджень;
 8. Візит – приймання Власника тварини Ветеринарним лікарем у приміщенні Клініки з метою надання Ветеринарних послуг. Під час Візиту можуть бути надані наступні ветеринарні послуги: медичне опитування, клінічний огляд тварини (дослідження поточного стану здоров’я тварини), постановка первинного діагнозу або підозри на захворювання, показання до додаткових обстежень, надання рекомендацій щодо подальшого лікування тварини або способу догляду за нею, введення лікарських засобів, проведення ветеринарних обробок і процедур (в тому числі життєво необхідних), спостереження за твариною, догляд за твариною, надання порад і консультацій, винесення висновків і суджень. Обсяг візиту пропонує Ветеринарний лікар, беручи до уваги захист здоров’я населення, навколишнього середовища та добробуту тварини;
 9. Закон – Закон від 18 грудня 2003 р. про заклади поводження з тваринами (тобто Законодавчий вісник за 2019 р., поз. 24);
 10. RODO – Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (OJ EU. L. 2016 № 119, с. 1 зі змінами).

§ 3 [ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, ОСНОВИ ВЕТЕРИНАРНИХ СЛУЖБ].

 1. Клініка надає послуги ветеринарної медицини цілодобово. Територія діяльності клініки включає місто Варшаву. 
 2. До послуг пацієнтів клініки:
  1. Амбулаторне відділення, що надає цілодобові ветеринарні візити, діагностичні тести та незначні медичні процедури;
  2. Стаціонарний лікувальний блок (так званий стаціонар), що забезпечує цілодобове спостереження та лікування тварин;
  3. Операційна;
  4. Приймальні комісії; 
  5. Лабораторія: Рентген, УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, гастростомія;
 3. Стенд зі спеціалізованими лікувальними кормами, вітамінами, добавками та іншими засобами для догляду за тваринами.
 4. Клінікою керує директор та ветеринарний менеджер, д-р вет. наук, проф. Патриція Врубель. 
 5. Клініка надає ветеринарні послуги в.:
  1. перевірка здоров’я тварин;
  2. розпізнавання, профілактика та контроль хвороб тварин;
  3. поводження з тваринами;
  4. надання порад та консультацій;
  5. проведення медичних процедур, операцій і процедур; 
  6. догляд за тваринами;
  7. винесення висновків та суджень;
 6. Проведення діагностичних та лабораторних досліджень; тварини-компаньйони та екзотичні тварини.
 7. Ветеринарний лікар разом з ветеринарним техніком забезпечує догляд за тваринами, які перебувають на стаціонарному лікуванні, а також надає допомогу в разі раптових захворювань і нещасних випадків разом з хірургічною бригадою.
 8. Клініка також надає ветеринарні послуги на дому, виїжджаючи на виклик. 
 9. Клініка не виступає посередником при продажу тварин або злучці тварин для розведення.
 10. Для виконання своїх завдань клініка співпрацює з районним ветеринарним лікарем у Варшаві. 
 11. З метою захисту майна та осіб, які перебувають у Клініці, у приміщеннях Клініки встановлені пристрої реєстрації зображень. Правила обробки персональних даних, пов’язаних з реєстрацією зображень, містяться в § 9 Регламенту.
 12. У Клініці суворо заборонено куріння, вживання алкогольних напоїв та інших одурманюючих речовин.

§ 4 [НАДАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПОСЛУГ].

 1. У Клініці існує обов’язок щоразу реєструвати візит на рецепції.
 2. Власники тварин приймаються в порядку попереднього запису на конкретну дату і час. Виняток становлять особливі випадки, коли тварина перебуває в стані, що безпосередньо загрожує її життю. У таких випадках дата прийому може бути змінена, про що Клініка повідомить власника тварини.
 3. Графік роботи клініки наступний:
  1. за базовим тарифом (щоденно щотижня згідно з прейскурантом): З понеділка по п’ятницю з 8:00 до 21:00,
  2. за розширеним тарифом № 1 (щоденний суботній та щотижневий нічний згідно з прейскурантом): у суботу з 8:00 до 21:00 та з понеділка по п’ятницю з 21:00 до 8:00,
  3. за розширеним тарифом 2 (неділя та святкові дні, а також ніч на суботу згідно з прейскурантом): 24 години в неділю та святкові дні, зазначені в ст. 1 п. 1 Закону від 18 січня 1951 р. про державні свята (тобто Законодавчий вісник за 2020 р., поз. 1920), а також у суботу з 21:00 до 8:00.
 4. У випадку попередньо не запланованого візиту, зареєстрованого до 21.00 години, і візиту, який відбувається під час нічного чергування з причин, що не залежать від чергового Ветеринарного лікаря, застосовується відповідний тариф згідно з пунктом 3 вище, згідно з прейскурантом, що діє в Клініці для візитів з 21.00 до 08.00 години.
 5. Користування ветеринарними послугами, що надаються Клінікою, є платним. Відповідно до § 3 Постанови Національної ветеринарної медичної ради № 116/2008/IV від 12 грудня 2008 року, публічна інформація, розміщена на веб-сайті ветеринарних клінік, не може містити інформацію про ціни. Тому прейскурант на ветеринарні послуги можна отримати на рецепції.
 6. Персонал клініки не приймає повернення раніше виданих лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до статті 96(7) Закону від 6 вересня 2001 року. Фармацевтичне право.
 7. Прийняття тварини на ветеринарне обслуговування, а отже, виникнення зобов’язань з боку Клініки, відбувається після того, як співробітник Рецепції вносить реєстраційний запис до комп’ютерної системи.
 8. Після реєстрації візиту вважається, що власник домашнього улюбленця ознайомився з наданими йому Правилами та положеннями, які доступні для ознайомлення на рецепції та на веб-сайті: www.zviropolis.pl.
 9. Ветеринари, які надають Ветеринарні послуги в Клініці, залишають за собою право відмовити в наданні Ветеринарних послуг за таких обставин:
  1. є припущення, що власник тварини перебуває під впливом алкоголю, наркотичних речовин або поводиться неадекватно чи агресивно;
  2. тварина, на яку поширюється дія Ветеринарної служби, є агресивною, неконтрольованою власником тварини, не закріплена належним чином (зокрема, не має намордника або нашийника) і тому становить безпосередню небезпеку для навколишнього середовища та перешкоджає правильному та безпечному виконанню діагностичних та терапевтичних заходів;
  3. Власник досі не сплатив за лікування. 
 10. За умови дотримання пункту 9 вище, у ветеринарному обслуговуванні може бути відмовлено лише тоді, коли немає побоювань, що відмова або припинення обслуговування може спричинити неминучу небезпеку для життя тварини.
 11. У разі неможливості надання Ветеринарної послуги, адміністратор зобов’язаний вказати адресу найближчої ветеринарної клініки, де можна отримати цю послугу.
 12. Обсяг і вартість Ветеринарної послуги в кожному конкретному випадку визначається Ветеринарним лікарем, який проводить Візит, відповідно до прейскуранта Клініки на Ветеринарні послуги, зазначеного в § 7 Регламенту. Власник тварини має право відмовитися від згоди на надання Ветеринарних послуг після того, як він буде поінформований про обсяг та очікувану вартість Ветеринарної послуги, що надається, до початку її надання.
 13. Поміщення тварини в стаціонарне відділення або проведення певних хірургічних процедур можливе лише після отримання письмової згоди Утримувача тварини, відповідно до типової форми прийому/видачі, наведеної в Додатку 2 до Правил, а також після ознайомлення та прийняття правил і положень лікарні в https://zviropolis.pl/ua/polozhennya-pro-staczionar-veterynarnoyi-kliniky-veterynarnyj-czentr-zviropolis .

§ 5 [ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА ТВАРИНИ].

 1. Під час отримання ветеринарних послуг у Клініці Власник тварини має право:
  1. отримати послугу, надану кваліфікованим персоналом відповідно до вимог ветеринарної медицини;
  2. отримати інформацію про стан здоров’я тварини;
  3. погодитися на надання Ветеринарних послуг або відмовитися від надання певної послуги після отримання інформації про запропоновані діагностичні та терапевтичні методи, а також після отримання інформації про вартість надання відповідної Ветеринарної послуги;
  4. повідомляти про свої застереження та зауваження особистому лікарю, а в разі неодержання задовільної інформації або в особливо важливих ситуаціях – безпосередньо керівництву Клініки. Звіт, адресований керівництву, слід надсилати в письмовому вигляді на електронну адресу info@zviropolis.pl або поштою на адресу Sejmu Chteroletnego 2/172; 02-792 Warszawa. Керівництво Клініки зобов’язане надати письмову відповідь протягом 30 днів з моменту отримання листа.
 2. До обов’язків зоотехніка входить, зокрема, догляд за тваринами:
  1. дотримуватися положень цих Правил надання ветеринарних послуг;
  2. поважати заборону куріння, вживання алкоголю та інших наркотичних речовин на території Клініки;
  3. Повага до гідності осіб, які працюють у Клініці, та ввічливе поводження з персоналом рецепції;
  4. мати дійсні документи, що дозволяють Утримувачу тварини поводитися з твариною;
  5. дотримання правил безпеки;
  6. надавати Ветеринару вичерпну інформацію про стан здоров’я тварини, зокрема, про захворювання та лікування на сьогодні, процес лікування на сьогодні та ліки, медичні та інші фармакологічні засоби, що застосовуються до тварини.
 3. Власник тварини, який вважає, що його права були порушені в процесі користування Ветеринарними послугами, має право подати письмову скаргу керівництву Клініки. 
 4. Персонал Приймального пункту, а також Ветеринарні лікарі мають право відмовити в наданні Ветеринарних послуг Утримувачу тварини, який порушує положення, викладені в цих Правилах.
 5. Власник тварини зобов’язаний забрати аксесуари, такі як переноска, повідець, намордник тощо, в день виписки тварини з Клініки. Після зазначеного терміну вищезгадані речі будуть передані до найближчих притулків для тварин або утилізовані.
 6. Власник тварини зобов’язаний забрати тварину з Клініки в термін, вказаний Клінікою, але не коротший ніж 3 дні, під загрозою того, що буде вважатися, що він відмовився від тварини. У такому випадку, згідно з формулюванням ст. 9а Закону від 21 серпня 1997 року про захист тварин (тобто Законодавчий вісник від 2022 р., поз. 572), Клініка зобов’язана повідомити про це найближчий притулок для тварин, муніципальну охорону або поліцію. Вищезазначене не виключає обов’язку Власника тварини оплатити Клініці витрати на утримання тварини, зазначені в прейскуранті.

§ 6 [ПРИНЦИПИ ДОСТУПНОСТІ ЗАПИСІВ ПРО ВЕТЕРИНАРНІ ПОСЛУГИ].

 1. Кожна виконана Ветеринарна послуга повинна бути задокументована в електронній формі, записана та збережена на комп’ютерних носіях даних у вигляді електронного запису, що унеможливлює редагування або зміну збережених даних та забезпечує можливість їх перегляду та роздруківки.
 2. Ветеринарна медична документація та записи про лікування тварин є власністю клініки.
 3. Персонал Клініки зобов’язаний надавати записи про надання Ветеринарних послуг Власнику тварини, а також особам, які мають право доступу до цих записів згідно з відповідним законодавством, зокрема, статтею 28(2) Закону.
 4. Записи про надання Ветеринарних послуг повинні бути доступними шляхом надання витягів, копій або виписок з них.
 5. Ветеринарна медична та роздрібна ветеринарна документація архівується та зберігається в Клініці протягом 5 років після її складання.
 6. Види ветеринарних медичних документів, що видаються в Клініці:
  1. Інформаційний лист візиту – документ, який є видрук з Книги поводження з тваринами;
  2. Історія лікування – описує процес лікування протягом певного періоду часу;
  3. Історія хвороби – описує процес лікування конкретного захворювання;
  4. Огляд спеціаліста (ортопеда, кардіолога, дерматолога, невролога та інших) – описує хід огляду спеціаліста, вказує діагноз і пропонує курс подальшого лікування;
  5. Свідоцтво про смерть – свідоцтво про летальний випадок тварини;
  6. Опис процедури – описує відповідну процедуру з післяопераційними показаннями.
 7. Документація про надання ветеринарних послуг у вигляді “Інформаційного листа відвідування” видається на вимогу Власника тварини Ветеринарним лікарем під час відвідування.
 8. Записи про надання ветеринарних медичних послуг, зазначених у пункті 6 (b-f) вище, повинні бути доступні співробітникам Клініки в час, узгоджений з Ветеринарним лікарем, відповідальним за процес лікування.

§ 7 [Каталог НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ].

 1. Ветеринарні послуги надаються Клінікою на платній основі згідно з чинним Каталогом медикаментів і процедур та прейскурантом. Каталог медикаментів та процедур додається до Регламенту.
 2. Власник тварини зобов’язаний оплатити всі витрати, пов’язані з профілактикою та лікуванням тварини, згідно з прейскурантом.
 3. Інформацію про орієнтовну вартість Ветеринарних послуг можна отримати під час реєстрації Візиту або під час Візиту на рецепції або у Ветеринара, який здійснює Візит. 
 4. Орієнтовна вартість Ветеринарних послуг залежить від типу наданих послуг, застосованих ліків та продуктів, що використовуються під час візиту, згідно з прейскурантом. У разі перевищення орієнтовної вартості ветеринарних послуг щоразу потрібна згода Власника тварини.
 5. Зрозуміло, що Власник тварини ознайомився з Каталогом медикаментів і процедур перед замовленням Ветеринарних послуг і прийняв до відома ціни на Ветеринарні послуги, що випливають з прейскуранта.
 6. Всі ціни на Ветеринарні послуги, вказані в прейскуранті, є договірними.
 7. Оплата за надані Ветеринарні послуги здійснюється готівкою або в безготівковій формі (кредитною карткою або банківським переказом) безпосередньо після надання послуги на підставі фіскального чека або рахунку-фактури з ПДВ.
 8. За хірургічне втручання, а також стаціонарне лікування в лікарні, що належить до мережі Клініки, необхідно внести передоплату в розмірі 50% від орієнтовної вартості всього лікування тварини. Вартість лікування може змінюватися залежно від стану тварини. Власник тварини буде проінформований про зміну вартості лікування кожного разу. 
 9. У випадку, якщо Власник тварини не сплатить решту суми, зазначеної в пункті 8 вище, протягом 5 днів після завершення процедури або лікування, Клініка має право нарахувати встановлені законом відсотки на цю суму.
 10. Для того, щоб виписати рахунок-фактуру з ПДВ за надані послуги, Утримувач тварин повинен задекларувати це перед видачею квитанції з касового апарату і надати дані для рахунку-фактури, в тому числі номер ПДВ.

§ 8 [ПРАВИЛА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ].

 1. Ветеринарні лікарі зобов’язуються надавати Ветеринарні послуги в міру своїх ветеринарних знань і з належною ретельністю, використовуючи своє обладнання, знання, досвід і навички.
 2. Професійна відповідальність на основі вини лікаря, який надає ветеринарні послуги під час здійснення своєї діяльності, настає у разі встановлення факту лікарської недбалості.
 3. Ветеринарні лікарі, які надають послуги в Клініці, несуть цивільну відповідальність за свою професію і мають відповідне страхування, передбачене загальноприйнятими нормами в цьому відношенні.
 4. Співробітники Клініки не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну Утримувачем тварини.
 5. Персонал клініки не несе відповідальності за майно власників тварин, залишене на території клініки. 
 6. Власник тварини зобов’язаний надати всю медичну інформацію про стан здоров’я тварини, історію хвороби, алергічні реакції та побічні реакції на продукти та ліки, а також будь-які інші дані, що впливають на лікування тварини, стосовно тварини.
 7. Працівники Клініки не несуть відповідальності за будь-які збитки, травми або розлади, пов’язані з наданими Ветеринарними послугами, що виникли з вини Власника тварини, форс-мажорних обставин або внаслідок приховування Власником тварини вичерпної інформації про стан здоров’я тварини, зазначеної в § 5 п. 2, п. f Регламенту, наявність протипоказань та інших обставин, які є протипоказанням до надання даної Ветеринарної послуги відповідно до розділу 6 вище, і які не були відомі персоналу Клініки.
 8. Власник тварини несе матеріальну відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну на території Клініки з його вини або твариною, яка перебуває під його опікою.
 9. У випадку будь-якого невідкладного стану тварини, яка перебуває під опікою Клініки, що вимагає негайного реагування Ветеринара, Клініка залишає за собою право вживати заходів з порятунку життя тварини без попередньої згоди Власника тварини, який буде стягувати плату за такі заходи відповідно до прейскуранта Клініки. Якщо це можливо без загрози для життя тварини, Клініка зв’яжеться з Власником тварини, щоб повідомити його про необхідність таких заходів та їх очікувану вартість згідно з прейскурантом. 

§ 9 [ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ].

Відповідно до статті 13 DPA, Клініка інформує вас про наступне:

 1. Клініка є контролером персональних даних Власника тварини, які будуть оброблятися відповідно до RODO у зв’язку з Відвідуванням Власника тварини або перебуванням у лікарні, якою керує Клініка, відповідно до правил лікарні. 
 2. Зв’язатися з адміністратором можна наступними способами:
  1. електронною поштою на адресу: info@zviropolis.pl, 
  2. або письмово на адресу, вказану в § 2.1 Правил.
 3. Персональні дані будуть оброблятися для:
  1. надання Ветеринарних послуг відповідно до Правил та положень Клінічної лікарні – стаття 6(1)(b) DPA, протягом періоду часу, необхідного для надання Ветеринарних послуг,
  2. необхідність виконання юридичного зобов’язання, покладеного на контролера, зокрема щодо:
   1. видача та зберігання фінансових звітів та інших бухгалтерських документів – стаття 6(1)(c) DPA у зв’язку з відповідними положеннями Закону про бухгалтерський облік від 29 вересня 1994 року, 
   2. зберігання записів про надані ветеринарні послуги – стаття 6(1)(c) RODO стосовно чинного законодавства, що регулює зберігання таких записів,
   3. реагувати на скарги, подані утримувачами тварин як споживачами – стаття 6(1)(с) ЗЗПП у зв’язку з відповідними положеннями Закону про права споживачів від 30 травня 2014 року,
   4. надавати дані про утримувачів тварин на вимогу компетентних органів та судів – стаття 6(1)(c) ЗРЗТ у зв’язку з відповідним законодавством, що надає вищезазначеним органам підстави для отримання таких даних,

протягом строку, передбаченого вищезазначеним законодавством або строком позовної давності за поданими заявами, 

 1. переслідування законних інтересів контролера – стаття 6(1)(f) RODO, у формі:
  1. встановлювати, захищати або заявляти претензії протягом строку позовної давності можливих претензій,
  2. забезпечити безпеку осіб та майна в Клініці, у зв’язку з відеоспостереженням, яке використовується в Клініці, протягом 3 місяців з дати запису,
  3. надсилати нагадування [текстове повідомлення та/або електронну пошту] про майбутні Візити або інші питання, безпосередньо пов’язані з лікуванням вашого улюбленця, протягом усього періоду надання Ветеринарних послуг.
 2. Одержувачами персональних даних є:
  1. Постачальники ІТ-послуг,
  2. постачальники програмного забезпечення та систем, що використовуються адміністратором,
  3. юридичні консультанти, юридичні фірми, аудитори,
  4. зовнішнім агентам по стягненню боргів, у разі несплати за Ветеринарні послуги та рішення Клініки про передачу справи на стягнення. 

Крім того, Контролер залишає за собою право розкривати обрану інформацію компетентним органам (наприклад, органам влади, судам та іншим установам) або третім особам, які запитують таку інформацію на відповідній правовій підставі та відповідно до положень чинного законодавства.

Персональні дані не будуть передаватися міжнародним організаціям або одержувачам, розташованим в країнах, що не входять до Європейської економічної зони.

 1. Права Власника тварини, пов’язані з обробкою персональних даних, є наступними:
  1. Право на доступ до даних (стаття 15 RODO),
  2. Право вимагати виправлення персональних даних (стаття 16 RODO),
  3. Право вимагати видалення ваших персональних даних (“право на забуття”) (стаття 17 RODO),
  4. Право вимагати обмеження обробки персональних даних (стаття 18 RODO),
  5. Право на перенесення даних, тобто на отримання персональних даних у структурованому, загальновживаному, машинозчитуваному форматі (якщо обробка ґрунтується на статті 6(1)(а) RODO) (стаття 20 RODO),
  6. Право заперечувати проти обробки на підставі конкретної ситуації тою мірою, в якій обробка персональних даних ґрунтується на передумові законного інтересу (стаття 21 RODO),
  7. право подати скаргу до наглядового органу, відповідального за захист персональних даних, яким наразі в Польщі є Голова Управління з питань захисту персональних даних.
  8. Надання персональних даних необхідне для того, щоб адміністратор міг надавати Ветеринарні послуги відповідно до Умов, і частково є обов’язковим – у випадках, коли їх обробка вимагається чинним законодавством. Ненадання даних призводить до неможливості надання Ветеринарних послуг відповідно до Регламенту.
  9. Персональні дані не підлягають автоматизованому прийняттю рішень або профілюванню. 

§ 10 [ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРИ НАВЧАННЯ].

 1. Клініка забезпечує підготовку, зазначену в статті 12(1) Закону.
 2. Навчальні курси є платними згідно з відповідними постановами Національної ради ветеринарної медицини.

§ 11 [ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ].

 1. Власник тварини може подати скаргу до Варшавської палати ветеринарної медицини, що знаходиться у Варшаві (02-776) за адресою ul. Nowoursynowska 159, буд. 24, кімната 11.
 2. Адресою для вручення всіх листів, адресованих Власнику тварини, є адреса, вказана на рецепції під час реєстрації.
 3. При вирішенні будь-яких суперечок застосовуються наступні положення:
  1. Кодекс етики та деонтології ветеринарного лікаря,
  2. Закон від 21 грудня 1990 року про ветеринарну професію,
  3. положення Цивільного кодексу (ст. 734 та ін.).
 4. Співробітники клініки з розумінням ставляться до емоційної поведінки власників тварин, викликаної тим, що їхні улюбленці страждають, а прогноз лікування в ситуації, що загрожує їхньому життю, важко визначити. Однак це не означає толерантності до агресивної та жорстокої поведінки. Територія Клініки знаходиться під наглядом, і керівництво Клініки залишає за собою право на втручання персоналу охорони або інших форм захисту, передбачених законодавством, в обґрунтованих випадках.
 5. Клініка залишає за собою право вносити зміни до Умов та положень з важливих причин, в тому числі:
  1. зміна законодавства або видання остаточних і юридично обов’язкових адміністративних рішень чи рішень загальних судів, що наказують внесення змін, адресатом яких є Клініка, або зміна тлумачення такого законодавства в результаті судових рішень, постанов, рекомендацій чи роз’яснень компетентних органів або органів у цій сфері,
  2. технічні або організаційні зміни в наданих ветеринарних послугах та їх обсязі,
  3. аналіз скарг щодо змісту Регламенту,
  4. Організаційні та адміністративні зміни в роботі клініки, 
  5. зміни до прейскуранта на послуги та продукти; 
  6. зміни в клінічних, лікувальних і терапевтичних підходах, що випливають з результатів клінічних випробувань і новітніх наукових досліджень. 
 6. Якщо окреме положення Правил буде визнано недійсним або нечинним у встановленому законом порядку, це не вплине на чинність або чинність інших положень Правил. Недійсне положення буде замінено правилом, яке найближче відповідає меті недійсного положення та в цілому.

Додатки:

 1. Каталог ліків та методів лікування,
 2. Типовий бланк прийому/видачі тварин.